Do pobrania

1. Poniższe dokumenty, podpisane przez zawodnika, powinny zostać dostarczone do biura zawodów w momencie odbierania pakietu startowego przez osobę upoważnioną:

2. Tracki GPS (spakowane)

Trasa pierścienia rowerowego dookoła Poznania, a co za tym idzie także biegu Władca Pierścienia, przebiega przez poligon wojskowy w Biedrusku. Jest to malowniczy odcinek o długości około 8km udostępniany turystycznie w weekendy oraz święta – pod warunkiem, że w tym czasie nie odbywają się ćwiczenia wojskowe. W 2018 roku z powodu remontu drogi na poligonie obowiązywać będzie trasa omijająca ten teren.